Výjezd jednotky 16.5. 2014

Č.P. 314
Jednotka vyjela na žádost IBC Ostrava k odčerpání vody ze sklepa rodinného domu č.p. 314. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o ucpaný kanál u domu a voda se vrací zpět do domu. Jednotka provedla odčerpání vody z šachtice, aby mohla provést pročištění kanálu pro odvod vody. Provedla pročištění a zásah byl ukončen. Jednotka se vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky 16.5. 2014
Č.P. 261 a 378
Jednotka vyjela na žádost IBC Ostrava k čerpání vody ze sklepu s rodinného domu č.p. 261. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zatopený sklep u rodinného domu. Bylo provedeno odčerpání vody za pomocí motorového kalového čerpadla.
Po ukončení zásahu bylo nahlášeno místním občanem, že má zatopený sklep. Jednotka přejela místo zásahu č.p. 378, kde bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zatopený sklep, a bylo provedeno odčerpání vody motorovým kalovým čerpadlem. Poté byl pročištěný kanál od domu k potoku. Jednotka odjela na základnu.

Výjezd jednotky 16.5. 2014
Cesta + kláda
Jednotky vyjela na žádost starosty obce k zabezpečení provozu na místní komunikaci. Po příjezdu k místu zásahu bylo zjištěno, že se jedná o nános kamení a hlíny z místního dvoru na hlavní komunikaci. Jednotka provedla úklid komunikace za pomocí smetáků, lopat a provedla pročištění kanálu. Při návratu na základnu bylo uviděna v potoce zaklíněná kláda, kterou jednotka za pomocí háků a provazu vytáhla. Poté se jednotka vrátila na základnu a zásah byl ukončen.

 

SPOLUPRÁCE SE IZS 12.3.2014

Na žádost IBC Ostrava vyjela JSDH Lichnov k č.p. 421. Jednotka provedla spolu s zdravotnickou záchrannou službou a HZS Nový Jičín transport pacienta do 2.NP z vozidla ZZS. Jednotka se následně vrátila na základnu.

 

Únik ropných produktů 28.2.2014

Jednotka SDH Lichnov vyjela na žádost IBC Ostrava k olejové skvrně na potoce. Průzkumem bylo zjištěno že olejová skvrna se nacházi na cca 1-2km vodní plochy a vytéka z domovní kanalizace majtele p. K. Po příjezdu HZS Nový Jičín, která přebrala místo zásahu jednotka spolupracovala při instalaci 3 norných stěn a ucpání domovní kanalizace. Na místo zásahu se dostavili zastupci Povodí Odry, životního prostředí Frenštát p.R. a Policie ČR. Místo zásahu bylo v cca 19hod. předáno JSDH Lichnov, která prováděla kontrolu norných stěn v době 20:00hod., 24:00hod., a 5:00hod. Poté byl zásah ukončen. 

 

Požár plastového kontejneru 25.1.2014

Jednotka vyjela na žádost IBC Ostrava k požáru dvou kontejnerů. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno že je jedná o požár jednoho plastového kontéjnéru na komunální odpad. Jednotka provedla natažení jednoho proudu ,,C,, a provedla zahašení kontejnéru, pomoci jednoduchých hasebních prostředků (lopaty,sekery) provedla rozebrání kontejnerů a jeho dohašeni. Na místo se dostavila Policie ČR krerá provedla fotodokumentaci. A přijela jednotka HZS Nový Jičín. Jednotka ukončila zásah a odjela na základnu v 18:54hod.

 

©2023 SDH Lichnov u Nového Jičína

Telefon

556 855 022

E-mail

hasicilichnov@gmail.com

Kde nás najdete

Lichnov 327, 742 75