Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

08/2024 – Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů

V neděli 30.06. 2024 ve 22:10 byl jednotce vyhlášen poplach Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů. Dle oznamovatele došlo vlivem k intenzivních dešťů k ohrožení rodinného domu.

Po příjezdu na místo zásahu, již byla přítomna jednotka profesionálních hasičů. Společně s nimi jsme provedli průzkum lokality. Bylo zjištěno, že došlo k zatopení obecní cesty. Rozvodněný bezejmenný potok za objektem a velký přítok vody z polí způsobil, že stoupající voda zaplavila zahradu a hrozilo její vniknutí do objektu rodinného domu. Bylo požádáno o závoz pytlů s pískem.

Rovněž bylo zjištěno,  že v dalším RD se ve sklepě nachází cca 70 cm vody.

Společně s profesionální jednotkou jsme spolupracovali na odčerpávání vody, a obraně objektu.

Po příjezdu vozidla s pytli s pískem jsme provedli jejich složení a uložení k objektu do rizikových míst.

V průběhu zásahu došlo k postupnému opadávaní vody v lokalitě.

V průběhu návratu na základnu bylo rozhodnuto o provedení monitoringu obce, na základě poznatků při jízdě k místu zásahu.

V rámci monitoringu bylo provedeno čištění mříže vpusti, aby nedocházelo k výtoku vody na komunikaci. V dolní části obce došlo k vylití toků na komunikaci, místně již byl tok navrácen do svého koryta.

1.Vylití Lubiny u Stražky – monitoring2. Vídeňská – monitoring

3. Dolní dráhy  – monitoring4. Lichnov – u Přibyly5. Lichnov – u Přibyly