Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Dotace Moravskoslezského kraje v roce 2020

V roce 2020 obdržel Sbor dobrovolných hasičů v Lichnově (okres Nový Jičín) dotaci z Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020 ve výši 44 900 Kč. O poskytnutí dotace rozhodlo na svém zasedání zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 4.6.2020 svým usnesením 16/1898. Dotace byla použita na vybavení, které je využíváno při pořádání kulturních a sportovních akcích a na vybavení sportovního družstva.

Sbor dobrovolných hasičů Lichnov má v naší obci dlouholetou tradici. Byl založen v roce 1894.  Sbor dobrovolných hasičů se angažuje jak na poli sportovním, tak na poli společensko – kulturním. Sbor se stará také o rozvoj mládeže, hasičských tradic, dokumentuje hasičskou činnost v obci nebo pořádá, či se spolupodílí na konání různých akcí.

V roce 2020 připravil Moravskoslezský kraj dotační titul zaměřený právě na podporu činnosti sborů dobrovolných hasičů v našem kraji. Pořádání každé akce, či vedení kroužku mladých hasičů samozřejmě něco stojí a je třeba mít k dispozici i odpovídající materiálové zabezpečení. Díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje jsme si mohli pořídit vybavení, které bude sloužit jak členům sboru, tak široké veřejnosti na akcích pořádaných sborem.

Za necelých 65 000 Kč, z čehož 44 900 Kč tvořila dotace, jsme pořídili:

•        skládací nůžkový stan 3×3 m, včetně bočnic a speciálního výdejního okénka (kulturní akce, zázemí pro mladé hasiče na soutěžích…)

•        dětské přilby  pro požární sport,

•        ozvučovací technika (reproduktor, mixážní pult, bezdrátový vokální set, mikrofon, kabeláž),

•        gastronomické vybavení (hrnce, várnice, párkovač).

Většinu vybavení lze využít i pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů v případě mimořádných událostí.

Při výběru zboží byl kladen také důraz na co nejširší použitelnost. Ozvučovací technika je tak kompatibilní s ozvučovací technikou obce či SRPŠ. Obdobně je tomu i u dalšího vybavení.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Moravskoslezskému kraji za dotaci. Díky ní můžeme lépe pečovat o mladé hasiče. Také nám pomohla zlepšit zázemí na akcích, které pořádáme pro Vás, naše spoluobčany.

Jsme velice rádi, že Moravskoslezský kraj si uvědomuje důležitost dobrovolných hasičů a jejich vliv na život v obci.